close Strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu
do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.(Więcej informacji)
FertilUp® - Najlepsze naturalne rozwiązanie zwiększające płodność. Najwyższa niemiecka jakość.

Ogólne warunki korzystania z usług

1. Wprowadzenie

Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego FertilUp opierają się na ustawie o ochronie konsumentów (ZVPot9). Sklep internetowy FertilUp.pl reprezentowany jest przez firmę Prima Medis sp. z o.o., zwaną dalej "Dostawcą". Użytkownik to osoba korzystająca z naszego systemu, tzn. osoba dokonująca zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego; dalej zwana "Klientem". Ogólne warunki handlowe regulują prowadzenie sklepu internetowego FertilUp, prawa klientów i stosunki handlowe pomiędzy dostawcą a klientem.

2. Zamówienie

Klient w ciągu 24 godzin od chwili dokonania zamówienia otrzyma potwierdzenie zamówienia na wskazany adres e-mail. W ciągu dwóch godzin od otrzymania potwierdzenia, klient może anulować zamówienie, wysyłając wiadomość na adres  info@fertilup.pl . W przypadku braku anulacji zamówienia przed upływem wskazanego terminu, umowa kupna pomiędzy Klientem a Dostawcą (Prima Medis sp. z o.o.) zostanie uznana za zawartą. Dostawca przygotuje towar i nada przesyłkę przed upływem uzgodnionego terminu.

Umowa kupna (zamówienie) zostanie zapisane w formie elektronicznej na serwerze dostawcy. Klient może w każdej chwili uzyskać wgląd do umowy kupna, wysyłając wiadomość na adres e-mail info@fertilup.pl. Klient może w każdej chwili skontaktować się z dostawcą w celu dokonania kontroli danych lub uzyskania informacji na temat terminowego dostarczenia przesyłki pod wskazanym numerem telefonu lub wysyłając wiadomość na adres info@fertilup.pl.

Informacje dotyczące technicznych środków rozpoznawania i korekty błędów przed dokonaniem zamówienia. Na stronie internetowej FertilUp można w każdej chwili dokonać kontroli zwartości koszyka. Przed dokonaniem zamówienia klient może sprawdzić treść zamówienia oraz prześledzić poszczególne kroki zamówienia wstecz lub do przodu oraz usunąć dowolne produkty z koszyka.

3. Czas dostawy i dostawa towaru

Dostawca przygotowuje towar do przesyłki i nadaje przesyłkę najpóźniej w ciągu 2 dni od chwili dokonania zamówienia. Dostawa realizowana jest przez firmę GLS Poland. Przewidywany termin dostawy wynosi 2 do 5 dni roboczych. Jeżeli klient nie otrzyma przesyłki w ciągu 7 dni roboczych, należy zgłosić ten fakt pod następującym adresem: info@fertilup.pl.

4. Koszty przesyłki


W przypadku przesyłki o wartości powyżej 200 PLN, dostawa jest zwykle darmowa. W przypadku zamówień o wartości poniżej 200 PLN, koszt przesyłki wynosi 15 PLN.

W przypadku płatności przy odbiorze zostanie pobrana opłata za przesyłkę w wysokości 12 PLN.

5. Ceny

Wszystkie ceny podano w PLN i z VAT. Obowiązują ceny podane w chwili dokonania zamówienia. Ich ważność jest nieograniczona. Istnieje możliwość zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia. Oferta jest obowiązuje do wyczerpania zapasu.

6. Płatność


Istnieją trzy bezpieczne opcje płatności:
  • Kartą kredytową lub Apple Pay. Akceptujemy karty kredytowe wydane przez MasterCard i Visa lub Apple Pay. Zostaniesz przekierowany do naszego systemu przetwarzania Six Payment Services.
  • PayPal. Wybierz płatność „PayPal” i zaloguj się do swojego konta, które jest połączone z Twoją kartą kredytową lub rachunkiem bankowym. Kwota zakupów zostanie ściągnięta z Twojego konta PayPal.
  • Płatność przy odbiorze. Za zamówienie możesz zapłacić bezpośrednio przy odbiorze paczki od kuriera. Koszt tej usługi wynosi 12 zł.

7. Anulowanie zamówienia


Klient może anulować zamówienie w ciągu dwóch godzin od chwili otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia za pośrednictwem adresu e-mail info@fertilup.pl. W przypadku braku anulacji zamówienia przed upływem wskazanego terminu, umowę kupna pomiędzy Klientem a Dostawcą uznaje się za zawartą.

8. Prawo do anulowania zamówienia i możliwość zwrotu zakupionego towaru zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów

Dla produktów oferowanych w sklepie internetowym obowiązują ustalenia gwarancyjne zgodne z Ustawą o ochronie konsumentów (ZVPot.). Klient może w ciągu 14 dni od chwili otrzymania towaru bez podania przyczyny odstąpić od umowy kupna. Jednocześnie klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie nieuszkodzonym i niezmienionym (ilość jak w dostawie), nie później niż 30 dni od chwili podania do wiadomości odstąpienia od umowy, pod adres dostawcy. Zwrot towaru na adres dostawcy w ciągu 14 dni od chwili otrzymania towaru jest równoznaczny z odstąpienie od umowy kupna. Cena sprzedaży i ewentualne dodatkowe koszty podlegają zwrotowi przez Dostawcę w ciągu 30 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna.

9. Zwolnienie od odpowiedzialności


Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii klientów na temat produktów, które publikowane są przez użytkowników strony internetowej. Wpisy i oceny danego produktu reprezentują opinię pojedynczych osób i niekoniecznie są zgodne z opinią redakcji FertilUp.pl.

Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zdjęcia przedmiotu sprzedaży dostępne na stronie były dokładne. Mimo to zdjęcia należy traktować jako przykłady. Nie odzwierciedlają one jakości danego produktu.

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków handlowych w dowolnym momencie i dowolnym zakresie, bez uprzedniego powiadomienie i podania przyczyn.

10. Ochrona danych osobowych

Usługodawca przestrzega zasad przejrzystości i dbałości o dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (ang. General Data Protection Regulation - GDPR; dalej zwane Rozporządzeniem) i Ustawą o ochronie danych osobowych.
W chwili wypełnienia formularza zgłoszenia do otrzymywania e-wiadomości z aktualnościami użytkownik zgadza się na przekazanie danych, które w świetle prawa stanowią dane osobowe. W tym przypadku jest to poczta elektroniczna. Podczas rejestracji użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie jego danych osobowych do następujących celów:
1. Zgoda na otrzymywanie od usługodawcy wiadomości i innych ciekawostek obowiązuje do jej wycofania i obejmuje:
wykorzystanie danych do przesyłania regularnych e-wiadomości o aktualnościach, nowościach i zniżkach
eksport, przechowywanie i przetwarzanie danych za pomocą narzędzia do automatyzacji marketingowej, które umożliwia usługodawcy przesyłanie tych wiadomości
wszystkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów realizacji usług usługodawcy i nie są dostępne publicznie, poza przypadkami, kiedy użytkownik wyraźnie na to zezwala poprzez wyrażenie osobnej zgody na wykorzystywanie danych do takich celów.

PAŃSTWA PRAWA NA PODSTAWIE WYRAŻONYCH ZGÓD

Podmiot może w każdej chwili zażądać od administratora danych osobowych, by ten na stałe lub tymczasowo zaprzestał wykorzystywania jego danych osobowych do wskazanych wyżej celów. Takie żądanie użytkownik może w każdej chwili przesłać na adres poczty elektronicznej info@fertilup.pl, wskazując w nim, które zgody chce wycofać.

Oprócz tego użytkownik ma następujące prawa:
Prawo do zapoznania się z własnymi danymi osobowym: podmiot ma względem danych osobowych, zebranych o nim, prawo do zapoznania się z ich przetwarzaniem oraz prawo do sprawdzenia ich prawidłowości;
Prawo do poprawiania lub uzupełnienia danych osobowych: podmiot ma prawo do tego, by usługodawca niezwłocznie poprawił dotyczące go dane osobowe;
Prawo do usunięcia danych osobowych: podmiot ma prawo do tego, by usługodawca bez zbędnej zwłoki usunął dotyczące go dane, w zakresie, dozwolonym przez obowiązujące prawo;
Prawo do ograniczenia przetwarzania: podmiot ma prawo do tego, by usługodawca ograniczył przetwarzanie danych osobowych, kiedy są one niedokładne lub kiedy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, zamiast usunięcia danych osobowych podmiot może żądać ograniczenia ich wykorzystania, oraz w przypadkach, kiedy usługodawca nie potrzebuje już jego danych do przetwarzania, tylko do dochodzenia, realizacji i ochrony swoich wniosków prawnych;
Prawo do przenoszenia danych: podmiot ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, przekazane usługodawcy, w ustrukturyzowanej, powszechnie stosowanej i czytelnej formie, jak również ma prawo, by usługodawca przekazał te dane innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne.
Prawo podmiotu do sprzeciwu: podmiot ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, kiedy przetwarzanie to odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów lub kiedy dane te przetwarzane są do celów marketingu bezpośredniego. Kiedy podmiot sprzeciwia się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, jego dane osobowe nie są dalej przetwarzane,
Prawo do złożenia w organie nadzorczym skargi na administratora danych osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
PROCEDURA DOCHODZENIA PRAW
Użytkownik/czka w chwili wyrażenia jest świadomy/a, że wszystkie wymienione powyżej żądania, dotyczące dochodzenia praw z tytułu danych osobowych, może kierować do administratora na piśmie na adres info@fertilup.pl.
Wie również, że usługodawca w celu wiarygodnej identyfikacji, w przypadku dochodzenia praw z tytułu danych osobowych, może zażądać od użytkownika dodatkowych danych, kroki może zaś wycofać w przypadku, gdy udowodni, że nie jest w stanie przeprowadzić wiarygodnej identyfikacji.
Wie także, że administrator musi na żądanie, poprzez które użytkownik dochodzi praw z tytułu powyższych danych osobowych, odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki najpóźniej w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania.
W celu ochrony przenoszenia i przechowywania danych osobowych i płatności usługodawca stosuje odpowiednie środki technologiczne i organizacyjne. W tym celu usługodawca wykorzystuje 128-bitowy certyfikat SSL. 


11. REKLAMACJE I SPORY

Dostawca przestrzega wszystkich przepisów w zakresie ochrony konsumentów i zobowiązuje się do zapewnienia skutecznego systemu reklamacyjnego. W razie problemów, klient może skontaktować się z dostawcą telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub pisemnie pod adresem siedziby firmy. Dostawca w ciągu 5 dni roboczych potwierdzi otrzymanie reklamacji i poinformuje klienta o podjętych przez siebie krokach. Dostawca dołoży wszelkich starań do polubownego rozwiązania ewentualnych sporów.

W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd w Lublanie.

Administrator strony internetowej:
Prima Medis sp. z o.o.
Zasavska cesta 40B
1231 Ljubljana
UID-Nr.: SI29627877
Nr przedsiębiorstwa: 3866980000
Nr konta: AT58 20815 00006638936, Steiermärkische Bank, Austria
Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w sądzie okręgowym w Lublanie, Srg 2010/45014. Kapitał zakładowy: 7.500,00 EUR.

E-Mail: info@fertilup.pl


Všetky práva vyhradené © 2012 - 2024 Sign in
Production: MMVisual