Ogólne warunki korzystania z usług

1. Wprowadzenie

Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego FertilUp opierają się na ustawie o ochronie konsumentów (ZVPot9). Sklep internetowy FertilUp.pl reprezentowany jest przez firmę Prima Medis sp. z o.o., zwaną dalej "Dostawcą". Użytkownik to osoba korzystająca z naszego systemu, tzn. osoba dokonująca zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego; dalej zwana "Klientem". Ogólne warunki handlowe regulują prowadzenie sklepu internetowego FertilUp, prawa klientów i stosunki handlowe pomiędzy dostawcą a klientem.

2. Zamówienie

Klient w ciągu 24 godzin od chwili dokonania zamówienia otrzyma potwierdzenie zamówienia na wskazany adres e-mail. W ciągu dwóch godzin od otrzymania potwierdzenia, klient może anulować zamówienie, wysyłając wiadomość na adres  info@fertilup.pl . W przypadku braku anulacji zamówienia przed upływem wskazanego terminu, umowa kupna pomiędzy Klientem a Dostawcą (Prima Medis sp. z o.o.) zostanie uznana za zawartą. Dostawca przygotuje towar i nada przesyłkę przed upływem uzgodnionego terminu.

Umowa kupna (zamówienie) zostanie zapisane w formie elektronicznej na serwerze dostawcy. Klient może w każdej chwili uzyskać wgląd do umowy kupna, wysyłając wiadomość na adres e-mail info@fertilup.pl. Klient może w każdej chwili skontaktować się z dostawcą w celu dokonania kontroli danych lub uzyskania informacji na temat terminowego dostarczenia przesyłki pod wskazanym numerem telefonu lub wysyłając wiadomość na adres info@fertilup.pl.

Informacje dotyczące technicznych środków rozpoznawania i korekty błędów przed dokonaniem zamówienia. Na stronie internetowej FertilUp można w każdej chwili dokonać kontroli zwartości koszyka. Przed dokonaniem zamówienia klient może sprawdzić treść zamówienia oraz prześledzić poszczególne kroki zamówienia wstecz lub do przodu oraz usunąć dowolne produkty z koszyka.

3. Czas dostawy i dostawa towaru

Dostawca przygotowuje towar do przesyłki i nadaje przesyłkę najpóźniej w ciągu 2 dni od chwili dokonania zamówienia. Dostawa realizowana jest przez firmę GLS Poland. Przewidywany termin dostawy wynosi 2 do 5 dni roboczych. Jeżeli klient nie otrzyma przesyłki w ciągu 7 dni roboczych, należy zgłosić ten fakt pod następującym adresem: info@fertilup.pl.

4. Koszty przesyłki


W przypadku przesyłki o wartości powyżej 200 PLN, dostawa jest zwykle darmowa. W przypadku zamówień o wartości poniżej 200 PLN, koszt przesyłki wynosi 15 PLN.

W przypadku płatności przy odbiorze zostanie pobrana opłata za przesyłkę w wysokości 12 PLN.

5. Ceny

Wszystkie ceny podano w PLN i z VAT. Obowiązują ceny podane w chwili dokonania zamówienia. Ich ważność jest nieograniczona. Istnieje możliwość zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia. Oferta jest obowiązuje do wyczerpania zapasu.

6. Płatność


Dostawca oferuje trzy metody płatności:
•  W przypadku płatności przy odbiorze wyślemy Twoje zamówienie wraz z rachunkiem pod wskazany adres. Zapłaty należy dokonać u dostawcy, który dostarczy przesyłkę do Ciebie do domu. W przypadku płatności przy odbiorze zostanie pobrana opłata za przesyłkę w wysokości 12 PLN.
•  Druga możliwość to płatność kartą kredytową za pomocą serwisu "Paypal".  PayPal to w 100% bezpieczna metoda płatności on-line, w ramach której można posługiwać się kartami kredytowymi VISA, Mastercard itp.

7. Anulowanie zamówienia


Klient może anulować zamówienie w ciągu dwóch godzin od chwili otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia za pośrednictwem adresu e-mail info@fertilup.pl. W przypadku braku anulacji zamówienia przed upływem wskazanego terminu, umowę kupna pomiędzy Klientem a Dostawcą uznaje się za zawartą.

8. Prawo do anulowania zamówienia i możliwość zwrotu zakupionego towaru zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów

Dla produktów oferowanych w sklepie internetowym obowiązują ustalenia gwarancyjne zgodne z Ustawą o ochronie konsumentów (ZVPot.). Klient może w ciągu 14 dni od chwili otrzymania towaru bez podania przyczyny odstąpić od umowy kupna. Jednocześnie klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie nieuszkodzonym i niezmienionym (ilość jak w dostawie), nie później niż 30 dni od chwili podania do wiadomości odstąpienia od umowy, pod adres dostawcy. Zwrot towaru na adres dostawcy w ciągu 14 dni od chwili otrzymania towaru jest równoznaczny z odstąpienie od umowy kupna. Cena sprzedaży i ewentualne dodatkowe koszty podlegają zwrotowi przez Dostawcę w ciągu 30 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna.

9. Zwolnienie od odpowiedzialności


Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii klientów na temat produktów, które publikowane są przez użytkowników strony internetowej. Wpisy i oceny danego produktu reprezentują opinię pojedynczych osób i niekoniecznie są zgodne z opinią redakcji FertilUp.pl.

Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zdjęcia przedmiotu sprzedaży dostępne na stronie były dokładne. Mimo to zdjęcia należy traktować jako przykłady. Nie odzwierciedlają one jakości danego produktu.

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków handlowych w dowolnym momencie i dowolnym zakresie, bez uprzedniego powiadomienie i podania przyczyn.

10. Ochrona danych osobowych

Dostawca zobowiązuje się do ciągłej ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dostawca wykorzysta udostępnione mu dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia (wysyłka materiałów informacyjnych, ofert, rachunków) i innych koniecznych form komunikacji. Dane udostępnione przez klienta nie zostaną udostępnione nieupoważnionym osobom. Podczas transferu i zapisu danych osobowych i płatniczych, dostawca zastosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające. W tym celu zostanie zastosowany certyfikat SSL 128 bit.

11. REKLAMACJE I SPORY

Dostawca przestrzega wszystkich przepisów w zakresie ochrony konsumentów i zobowiązuje się do zapewnienia skutecznego systemu reklamacyjnego. W razie problemów, klient może skontaktować się z dostawcą telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub pisemnie pod adresem siedziby firmy. Dostawca w ciągu 5 dni roboczych potwierdzi otrzymanie reklamacji i poinformuje klienta o podjętych przez siebie krokach. Dostawca dołoży wszelkich starań do polubownego rozwiązania ewentualnych sporów.

W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd w Lublanie.

Administrator strony internetowej:
Prima Medis sp. z o.o.
Zasavska cesta 40B
1231 Ljubljana
UID-Nr.: SI29627877
Nr przedsiębiorstwa: 3866980000
Nr konta: AT58 20815 00006638936, Steiermärkische Bank, Austria
Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w sądzie okręgowym w Lublanie, Srg 2010/45014. Kapitał zakładowy: 7.500,00 EUR.

E-Mail: info@fertilup.pl


Všetky práva vyhradené © 2012 - 2018 Sign in
Production: MMVisual